Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerkt DreamCamper?

Om de overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren, hebben we de volgende persoonsgegevens van u nodig:

Naam en adresgegevens
Jouw (bedrijfs-)naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met een klantnummer. Adres, plaats en andere contactgegevens hebben we nodig voor bijvoorbeeld de notitie op facturen, reserveringsbevestigingen en overschrijvingen van voertuigen.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je berichten te sturen die betrekking hebben met de dienst of het product dat je afneemt van ons.

Telefoonnummer
Jouw telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen met betrekking tot de dienst of het product dat je afneemt van ons.

Overige gegevens die wij verwerken
We verzamelen ook persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoeringen van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens:

Cookies
We plaatsen de volgende cookies:
• Een sessie cookie, waarmee we kunnen volgen en ervoor zorgen dat ingevulde formulieren ook daadwerkelijk aankomen;
• Google Analytics cookie. Hiermee verzamelen we geen persoonlijke informatie over jou, maar kunnen we wel het gebruik van de website bijhouden, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder reden. We hebben ze nodig voor:
• Het verwerken van aanvragen en zoekopdrachten;
• Het opnemen van contact met betrekking tot de overeenkomst die we zijn aangegaan, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mails;
• Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we deze waar nodig kunnen verbeteren en zo een betere ervaring kunnen aanbieden.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan diegene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn zoals gegevens voor de belastingdienst.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In het begin sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@dreamcamper.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@dreamcamper.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@dreamcamper.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@dreamcamper.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van DreamCamper. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via info@dreamcamper.nl.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebben, kun je contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

Bedrijfsnaam: DreamCamper
Adres: Singel 41
Postcode & plaats: 3984 NV Odijk

E-mailadres: info@dreamcamper.nl
KvK-nummer: 84085029

Vragen of meer informatie over onze privacyverklaring?

Neem contact op →